Input:

74/2014 Sb., Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 74/2014 Sb., Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2014
o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
109/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
měn § 1; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného členského státu podrobeny v tomto státě zdanění, o
a) druhu jejich příjmu, kterým je
1. příjem ze závislé činnosti,
2. příjem z nájmu nebo pachtu nemovité věci nebo bytu,
3. příjem z pozbytí nemovité věci,
4. příjem z životního pojištění,
5. příjem z