Nápověda

Nápověda

Vážení uživatelé,

na portálu Kurzon.cz jste právě vstoupili do sekce Nápověda. Připravili jsme pro Vás představení důležitých funkcí, které můžete na portále využívat. Některé z funkcí jsou přístupné pouze pro modul PLUS nebo KOMPLET.


1. Účast na on-line semináři LIVE

V rámci předplatného (modul PLUS nebo KOMPLET) se můžete účastnit neomezeného počtu on-line seminářů LIVE, stačí se jednoduše „Přihlásit“ prostřednictvím ikony u konkrétního on-line semináře.

Po přihlášení obdržíte potvrzující e-mail se shrnujícími informacemi. Zároveň uvidíte přihlášený seminář přímo na portále v nabídce „Přihlášené on-line semináře“ a v růžovém pruhu na domovské stránce portálu EDUsvět. Před konáním semináře můžete zaslat „Dotaz lektorovi“ k probíranému tématu, který bude zodpovězen během LIVE on-line semináře.

Den před konáním semináře obdržíte e-mail s odkazem na vstup do virtuální místnosti, která je zpřístupněna přibližně 15 minut před zahájením on-line semináře LIVE. Vstoupit můžete rovněž přímo z portálu EDUsvět.cz na stránkách konkrétního on-line semináře – tlačítko „Vstoupit“. Na portále si také můžete stáhnout podkladové materiály a testové otázky – obojí máte k dispozici i ve virtuální místnosti.

V případě potíží jsou k dispozici asistentky na tel. čísle 222 539 301.

Po účasti na on-line semináři LIVE získáte osvědčení o účasti. To si můžete stáhnout a vytisknout v pravém horním rohu pod svým jménem – „Osvědčení“. EDUsvět.cz nabízí i možnost stažení si Ročního osvědčení s výpisem všech absolvovaných on-line seminářů LIVE.

Nebudete-li se moci on-line semináře zúčastnit, uvolněte, prosím, své místo ostatním uchazečům prostřednictvím ikonky „Odhlásit" u konkrétního on-line semináře.

Máte-li zájem být co nejdříve informováni o okamžiku, kdy bude pořízen záznam z on-line semináře, zaklikněte ikonku „Upozornit“. Přibližně týden po konání on-line semináře obdržíte e-mail a můžete zhlédnout záznam.


2. Záznam on-line semináře

Ze všech on-line seminářů LIVE jsou přibližně do týdne pořízeny záznamy. Ty můžete přehrávat v přehrávači na svém počítači, mobilním telefonu, tabletu… V záznamu se můžete pohybovat mezi jednotlivými kapitolami. Ke stažení máte připraveny podkladové materiály a často i testové otázky.

Předplatitelé modulů PLUS a KOMPLET mají pro přehrávání mimo internetové připojení možnost stáhnout si off-line záznam ve formátu MP3 (mluvené slovo, audiostopa) nebo MP4 (výklad včetně prezentace).

Záznam můžete přidat do oblíbených, snadno ho pak dohledáte pod svým účtem. Je možné provést i další uživatelské akce – viz bod 6. Akce.


3. Právní předpisy

Součástí portálu EDUsvět.cz jsou právní předpisy dle oborového zaměření (pro verzi PLUS nebo KOMPLET). Ty zobrazíte v nabídce Obsah – Právní předpisy nebo prostřednictvím vyhledávacího řádku.

Po otevření konkrétního právního předpisu se nacházíte v jeho úplném aktuálním znění. V levé nabídce můžete ikonou „Ukázat změny“ zobrazit měněné pasáže vzhledem k poslední účinné novele. Zobrazit můžete celý obsah nebo jen konkrétní paragraf či část zákona (vyhlášky).

Právní předpis je k dispozici v různých časových verzích – historických, ale i budoucích, jsou-li známy.

Zákon či vyhlášku je možné vyhledat i prostřednictvím vyhledávacího řádku a nalezené výsledky řadit či filtrovat – viz bod 4. Vyhledávání.


4. Vyhledávání, filtrování

Pro nalezení potřebné informace je připraven vyhledávací řádek. Ihned si můžete zvolit oblast, ve které se chcete pohybovat: Daně a účetnictví, Mzdy a pracovní právo nebo KOMPLET. Zapište hledaný výraz a naslouchejte našeptávači.

Nalezené výsledky můžete dále filtrovat dle následujících kritérií. Téma vymezuje oblast, které se problematika týká. Typ informace může být buď vzdělávání (on-line seminář LIVE nebo jeho záznam), právní předpis, případně judikát. Aktuálnost určuje, zda se jedná o informace v současné době platné, tedy garantované, nebo naopak archivní, které jsou buď neplatné, či u nich již dále nesledujeme jejich aktuálnost. Platné v období vymezí roky, kdy je nebo byla nabízená informace platná (tj. umožňuje se vracet i k historickým datům). Položka Moje zahrnuje on-line semináře LIVE, na které jste se přihlásil(a). Mně dostupné umožňuje vyfiltrovat pouze obsah, který je přístupný pro Vámi předplacený modul.

Nalezené výsledky jsou řazeny dle relevance, tedy aby co nejlépe odpovídaly hledanému výrazu. Sami si můžete zvolit jiný způsob řazení, a to dle data, abecedně, dle čtenosti, případně dle hodnocení uživatelů.

Řazení výsledků je možné kombinovat s filtry. 


5. Můj účet

Pod svým jménem naleznete následující nabídky:

 • Přihlášené on-line semináře
 • Historie vašich aktivit na portále EDUsvět.cz
 • Moje oblíbené ukládá dokumenty (on-line semináře, právní předpisy), které si sami označíte a můžete je třídit do složek dle svého uvážení
 • Moje dotazy zahrnuje dotazy položené v rámci bezplatného odpovědního servisu (předplatitelé modulů PLUS a KOMPLET mají nárok na zodpovězení 4 dotazů ročně, které nejsou řešeny v rámci on-line semináře LIVE; v průběhu seminářů je dotazování omezené pouze tématem semináře, nikoliv množstvím dotazů)
 • Osvědčení zahrnuje výpis všech absolvovaných on-line seminářů LIVE; osvědčení si můžete stáhnout ve formátu PDF za každý on-line seminář zvlášť nebo v podobě ročního výpisu
 • Údaje, kde můžete měnit své kontaktní údaje
 • Účet zahrnuje informaci o modulu, který máte předplacen, a délku předplatného
 • E-mailové noviny zdarma, kde si můžete zvolit oblasti, ve kterých chcete být mailem informováni o legislativních změnách, právních nejasnostech a dalších zajímavostech
 • Test počítače vhodné použít při technických potížích a pro následnou komunikaci s IT odborníky ve své firmě nebo v nakladatelství Dashöfer

.

6. Akce

S dokumenty můžete dále velmi jednoduše pracovat prostřednictvím ikon v levém sloupci:

 • Poslat e-mailem odešle na uvedený e-mail odkaz na vybraný dokument (on-line seminář LIVE či záznam, právní předpis).
 • Generovat odkaz vygeneruje hypertextový odkaz na vybraný dokument.
 • Poznámka umožní přidat k vybranému dokumentu Vaši osobní poznámku.
 • Přidat do oblíbených uloží vybraný dokument do složky Vašich oblíbených.
 • Sdílet tento dokument s jinými zájemci prostřednictvím Facebooku, Twitteru, na Linked In či zobrazit si QR kód.
 • Zvýraznění hledané fráze umožňuje zapnout či vypnout zvýraznění hledaného výrazu.

.

7. Poradenský servis zdarma

Předplatitelé verzí PLUS a KOMPLET mají nárok na bezplatné zodpovězení 4 dotazů ročně týkající se jejich oboru. Dotaz popište co nejpřesněji a zadejte do formuláře v záložce „Položit dotaz". Do tří týdnů obdržíte e-mailem odpověď od renomovaného odborníka.

Dotazy můžete klást i v průběhu či před konáním on-line semináře LIVE; ty se nepočítají do limitu čtyř dotazů.


8. Aplikace

EDUsvět.cz můžete využívat i ve svém tabletu nebo mobilu. Pro tento účel doporučujeme stáhnout přehrávač – viz záložka „Aplikace".