Input:

507/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 507/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2021,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
2 240
dvě
3 065
tři
4 008
čtyři a více
4 834
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
802
dvě
1 097
tři
1 435
čtyři a více
1 773
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000-99 999
10 000-44 999
do 9 999
jedna
9 001
7 151
6 815
5 809
5 626
dvě
12 499
9 967
9 507
8 131
7 880
tři
16 705
13 393
12 792
10 992
10 664
čtyři a více
20 521
16 528
15 803
13 632
13 237
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000-99 999
10 000-44 999
do 9 999
jedna
5 052
5 052
5 052
5 052
5 052
dvě
7 213
7 213
7 213
7 213
7 213
tři
9 828
9 828
9 828
9 828
9 828
čtyři a více
12 221
12 221
12 221
12 221
12 221
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2022.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.