Input:

458/2020 Sb., Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

č. 458/2020 Sb., Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,
p) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce,
q) přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce,
r) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby