Input:

281/2010 Sb., Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011

č. 281/2010 Sb., Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010
o zvýšení důchodů v roce 2011
Vláda nařizuje podle § 67 odst. 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb.:
§ 1
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2010 tak, že
a)  základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
b)  procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,9 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
§ 2
Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2010, uvedené v § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 1 a