Input:

17/2012 F.z., Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)

17/2012 F.z., Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)
Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)
 
Referent: JUDr. Alena Vodolánová, tel.: 257 043 422
Č.j.: MF-18 174/2012/15
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené z