Input:

137/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění účinném k 3.6.2020

č. 137/2020 Sb., Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění účinném k 3.6.2020
[zrušeno č. 458/2022 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 2020
o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
263/2020 Sb.
(k 3.6.2020)
mění § 1; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do 30. září 2020.
(2) Subjekt evidence