Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů 2022

Input:

Test znalostí ke 3. lekci

1.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

302
Test znalostí ke 3. lekci

Ing. Růžena Klímová

Příklad č. 1

Zaměstnanec má měsíční mzdu ve výši 22 000 Kč. Fond pracovní doby zaměstnance činí 176 hodin, směny jsou vždy po 8 hodinách. Zaměstnanec odpracoval navíc 16 hodin. Zaměstnavatel neuplatňuje vyšší příplatek za práci přesčas. Zaměstnanec za práci přesčas nečerpá náhradní volno. Jeho průměrný hodinový výdělek činí 130,50 Kč. Spočítejte výši mzdy včetně práce přesčas.


Příklad č. 2

Jsou dány shodné podmínky jako v příkladu č. 1. Zaměstnanec za práci přesčas čerpá náhradní volno, avšak v měsíci následujícím po výkonu práce přesčas. V tomto dalším měsíci činí fond pracovní doby 168 hodin. Vypočtěte mzdu v měsíci, kdy práce