Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů 2022

Input:

Test znalostí k 7. lekci

1.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

702
Test znalostí k 7. lekci

Ing. Antonín Daněk

Dotaz č. 1

Výše odpočtu od dosaženého příjmu činí od 31. 8. 2022 při splnění zákonných podmínek:

  1. 11 607 Kč,
  2. 13 088 Kč,
  3. 11 014 Kč.


Dotaz č. 2

Do vyměřovacího základu zaměstnance patří:

  1. příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění,
  2. příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené,
  3. příjmy zdaňované podle § 6 ZDP, mimo zákonem určených výjimek.


Dotaz č. 3

Pojistné na zdravotní pojištění se neplatí:

  1. z odstupného, na které vznikl nárok podle zákoníku práce,
  2. z náhrady mzdy,
  3. z odměny zúčtované po