Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů 2022

Input:

Test znalostí k 1. lekci

1.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

102
Test znalostí k 1. lekci

Ing. Růžena Klímová

Příklad č. 1

Zaměstnanec má sjednanou týdenní pracovní dobu v rozsahu 40 hodin. V I. čtvrtletí:

  • má zúčtovanou celkem mzdu ve výši 65 782 Kč, z toho náhradu mzdy za dovolenou ve výši 7 855 Kč, odměnu za pracovní pohotovost ve výši 245 Kč,

  • dále je mu poskytována náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 420 Kč,

  • odpracuje celkem 456 hodin včetně 10 hodin práce přesčas,

  • čerpá dovolenou v délce 1 týdne,

  • dočasná pracovní neschopnost trvá 4