On-line kurz Daň silniční 2022

Input:

Silniční daň - výpočet daně, daňové přiznání

1.7.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

401
Silniční daň – výpočet daně, daňové přiznání

Jaroslava Pfeilerová

Výpočet daně

Výpočet daně (§ 12a ZDS)

Od roku 2022 obsahuje zákon o silniční dani ustanovení § 12a, ve kterém je stanoven postup pro výpočet daně za jednotlivá zdanitelná vozidla. Podle tohoto ustanovení se "Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo vypočte jako rozdíl výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a  uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo".

Podnikatel koupil v listopadu 2022 vozidlo, jehož roční výše daně činila 8 000 Kč.

Výpočet daně 8 000 – (6 666,66 tj. 10/12) = 1 334 Kč

Technický průkaz a jiné technické doklady zdanitelného vozidla

Primárním zdrojem informací o vozidle je technický průkaz zdanitelného vozidla. Pokud nejsou v technickém průkazu potřebné informace uvedeny, použijí se údaje zjištěné z jiných technických dokladů k tomuto vozidlu.

Daňové přiznání

Daňové přiznání (§ 15 ZDS)

Poplatník je povinen si silniční daň v daňovém přiznání sám vypočítat. Daňové přiznání se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Pokud na konec lhůty připadne sobota, neděle nebo svátek, přesune se lhůta na