On-line kurz Daň silniční 2021

Input:

Silniční daň - snížení a zvýšení sazby daně

15.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

301
Silniční daň – snížení a zvýšení sazby daně

Jaroslava Pfeilerová

SNÍŽENÍ SAZBY DANĚ U VOZIDEL POUŽÍVANÝCH K ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

Silniční daň lze snížit o 25 % osobám provozujícím zemědělskou výrobu u vozidel, která jsou podle údajů v technickém průkazu určena pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, a to podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 – Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu.

SNÍŽENÍ ROČNÍ SAZBY DANĚ VE VAZBĚ NA DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA PODLE § 6 ODST. 6 ZDSIL

Sazbu silniční daně lze snížit také ve vazbě na datum první registrace vozidla, a to po dobu 9 let (108 kalendářních měsíců) od první registrace vozidla. Tento systém snížení sazby je stejný pro všechna vozidla (osobní, nákladní i přípojná). V souladu s § 6 odst. 6 ZDSIL je snížena sazba daně pro vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo v zahraničí:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od měsíce první registrace,

  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,

  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Nárok na snížení daně tak na sebe bude navazovat a nemůže dojít k situaci, že by nárok na snížení byl uplatněn dvakrát jiným provozovatelem.

V souladu se zákonem nelze současně uplatnit u téhož vozidla slevu z titulu činnosti v rostlinné výrobě (25 %) a slevu z titulu první registrace vozidla. Poplatník si sám zvolí snížení daně, které je pro něj výhodnější. Ve většině případů to pravděpodobně bude snížení daně z titulu první registrace vozidla zejména v případě novějších vozidel, kdy snížení daně může činit až 48 %.

PROKAZOVÁNÍ DATA PRVNÍ REGISTRACE

Datum první registrace vozidla má vliv na snížení silniční daně, a proto je nutné toto rozhodné datum správci daně prokázat. K tomuto účelu lze využít následující možnosti:

  • Datum první registrace v ČR nebo v zahraničí u novějších vozů je uvedeno v technickém průkazu v kolonceB”.

  • Ve starších vzorech technických průkazů však toto datum nemusí být uvedeno. Pokud je vozidlo zakoupeno a poprvé registrováno v ČR, lze za datum první registrace považovat datum uvedení vozidla do provozu (přidělení SPZ). Potřebné informace je možné zjistit v registru silničních vozidel vedeném příslušným registračním místem.

Problémy mohou nastat u vozidel zakoupených v zahraničí, neboť datum uvedení vozidla do provozu nebo přidělení