On-line kurz Daň silniční 2021

Input:

Silniční daň - osvobození od daně, základ daně, sazby daně

15.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

201
Silniční daň – osvobození od daně, základ daně, sazby daně

Jaroslava Pfeilerová

OSVOBOZENÍ OD SILNIČNÍ DANĚ

Skutečnost, že je motorové vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V následující tabulce uvádíme motorová vozidla, která jsou v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani (dále jen ZDSIL) od daně osvobozena. V mnohých případech se jedná o vozidla s tzv. alternativním pohonem a vozidla, která jsou šetrnější k životnímu prostředí. Za vozidla, která jsou od daně osvobozena, se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je nutné je uvést.

Vozidla osvobozená od silniční daně:
 • vozidla kategorie L1 a jejich přípojná vozidla,

 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů,

 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),

 • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů,

 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:

  • mají elektrický pohon,

  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo

  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85