On-line kurz Daň silniční 2022

Input:

Silniční daň - osvobození od daně, poplatníci silniční daně

1.7.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

201
Silniční daň – osvobození od daně, poplatníci silniční daně

Jaroslava Pfeilerová

Osvobození od silniční daně (§ 3 ZDS)

Skutečnost, že je některé vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V § 3 ZDS jsou uvedena vozidla, která sice jsou předmětem daně silniční, ale následně jsou od daně osvobozena. Od roku 2022 došlo ke změnám v oblasti osvobození od daně – a to ve vazbě na již zmíněné předpisy EU.

Od daně silniční je osvobozeno zdanitelné vozidlo:

  1. vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
  2. určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
  3. kategorie O, pokud je poplatníkem (dílčí daně za něj) poplatník (dílčí daně) za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie DB (tj. přívěsy – přípojná vozidla tažená ojí). To znamená, že přívěs (zdanitelné vozidlo) bude od daně osvobozeno pouze v případě, že jeho provozovatel bude současně provozovatelem tahače,
  4. poplatníka (dílčí daně za toto vozidlo), pokud je tímto poplatníkem – diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost,  poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské,  Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo  vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi