Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2022

Input:

Řešení otázek a procvičení z 3. lekce

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

303
Řešení otázek a procvičení z 3. lekce

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Správná odpověď je uvedená tučnou kurzívou.

  1. Odpis pohledávky je daňově uznatelný, jestliže
    1. dlužník