On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 8

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

803
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 8

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek k lekci č. 8

Otázka č. 1

Pokud zaměstnavatel podmíní vznik nebo výplatu určité nenárokové složky mzdy tím, že zaměstnanci v příslušném období nebo ke dni výplaty neskončí pracovní poměr nebo není ve výpovědní době, je to v pořádku?

  1. Ano, pokud jde o nenárokovou složku mzdy, je na zaměstnavateli, jak podmínky nastaví.
  2. Jistě, pokud zaměstnanci skončil nebo má skončit pracovní poměr, ztrácí nenároková složka mzdy za těchto okolností význam.
  3. Ne. Je dost dobře možné, že soud označí uvedenou podmínku jako tu, na základě které dochází k nerovnému zacházení a která popírá smysl této složky mzdy.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. c). Pokud k tomu nemá zaměstnavatel věcný důvod spočívající v povaze práce, může být uvedená podmínka shledána jako pravidlo, které vede k nerovnému zacházení. Nehledě na to, že skončení pracovního poměru nemá zpravidla nic společného s kritérii, na jejichž základě se nenároková složka mzdy poskytuje a která mají vazbu zejména na pracovní výsledky zaměstnance.

Otázka č. 2

Je k vydání mzdového výměru nutný souhlas zaměstnance?

  1. Je nutný, protože odměňování zaměstnanců se vždy řídí smluvními pravidly a zaměstnance není možné z toho „vyšachovat”.
  2. Záleží na tom, o jakého zaměstnance jde . Pokud řadového, tak nikoliv,