On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 7

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

703
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 7

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek k lekci č. 7

Otázka č. 1

Pokud se zaměstnanci stane úraz na teambuildingové akci pořádané zaměstnavatelem, může být případně posouzen jako úraz pracovní?

  1. Nepochybně ne, protože teambuilding nemá žádnou souvislost s plněním jeho pracovních úkolů. O pracovní úraz nejde.
  2. Ano, ale jen za předpokladu, že jde o teambuildingovou akci, která má zároveň povahu pracovní cesty. Jinak ne.
  3. Ano. Záleží na povaze teabuildingové akce. Nerozhoduje přitom, jestli jde, nebo nejde zároveň o pracovní cestu zaměstnance.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. c). Je třeba posoudit, jakou povahu daná akce měla a jestli se jí byl povinen zaměstnanec podřídit. Hledisko pracovní cesty není primárně rozhodující.

Otázka č. 2

Zaměstnanec se zúčastnil sportovní akce organizované mj. pro jeho zaměstnavatele. Na této akci se mu stal úraz, a to dokonce v jeho nepracovní den. Může být tento úraz posouzen jako úraz pracovní?

  1. V žádném případě. Kam by se zaměstnavatel dostal, kdyby měl nést odpovědnost i za takové úrazy.
  2. Dalo by se o tom uvažovat, kdyby se úraz stal v pracovní době zaměstnance. Pokud to ale bylo v době jeho odpočinku, nepřichází tento závěr v úvahu.
  3. Ano, může. Záleží