On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 4

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

403
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 4

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek

Otázka č. 1

Může zaměstnavatel sjednat v pracovní smlouvě nebo jiném dokumentu také to, v jakém konkrétním rozvržení pracovní doby bude zaměstnanec pracovat?

  1. Ano, může. Pokud na tom mají obě smluvní strany zájem, nic jim v takovém ujednání nebrání.
  2. Ano, lze se na tom dohodnout , ale pokud se změní provozní potřeba zaměstnavatele, má ze zákona právo takovou dohodu jednostranně změnit.
  3. Ne . Rozvržení pracovní doby je vždycky v režii zaměstnavatele a není přípustné to nahrazovat dohodou o její konkrétní podobě v pracovní či jiné smlouvě.

Zdůvodnění:

Správná je odpověď pod písm. a). Součástí pracovní nebo jiné smlouvy může být rovněž ujednání o rozvržení pracovní doby. Jeho změna je pak vázána na souhlas obou smluvních stran.

Otázka č. 2

Postupuje zaměstnavatel v souladu s právními předpisy, pokud v návaznosti na porušení „pracovní kázně” (z tohoto popudu) změní zaměstnanci rozvržení pracovní doby např. z pružného na pevné?

  1. Na tomto postupu nelze shledat nic nelegitimního nebo nelegálního. Jestliže rozvržení pracovní doby je právem zaměstnavatele, nic mu nemůže bránit v tom, aby