On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 12

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1203
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 12

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 12

Otázka č. 1

Pokud zaměstnanci skončí pracovní poměr s právem na odstupné a v době, za kterou mu odstupné přísluší, nastoupí do pracovního poměru k jinému zaměstnavateli, ale k tomu, na něhož mezitím přešla práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů původního zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen vrátit odstupné?

  1. Samozřejmě, že není. Vždyť nastoupil do zaměstnání k jinému zaměstnavateli. Přechod práv a povinností po skončení pracovního poměru není rozhodující.
  2. Ano, je. Pokud na nového zaměstnavatele přešla práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jde ve své podstatě o dosavadního zaměstnavatele zaměstnance ve smyslu ustanovení § 68 ZP.
  3. Je povinen, ale jen v případě, že ho zaměstnavatel o vrácení požádá.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. b). Judikatura dovodila, že v daném případě jde skutečně o