Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2020

Input:

Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

29.9.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

202
Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů v obchodní společnosti byly zjištěny tyto skutečnosti:

Účet  Zjištění 
021  Budova poničená požárem, odhadnutá škoda pojišťovnou 1 mil. Kč, kterou bude nutno vynaložit na opravu budovy. 
022  Nalezen soustruh, který není vykazován v účetnictví, reprodukční cena oceněná znalcem činí 60 tis. Kč. 
031  Na katastru nemovitostí zjištěn pozemek, který není vykazován v účetnictví, ocenění dle pozemkové mapy činí 300 tis. Kč. 
032  Chybějící obraz – originál olej, pořizovací cena 100 tis. Kč 
061  100% majetkový podíl v dceřiné společnosti, ocenění ekvivalencí, vlastní kapitál dceřiné společnosti činí 400 tis. Kč. 
112  Přebytek materiálu na skladě za 30 tis. Kč 
123  Přebytek výrobků na skladě za 15 tis. Kč 
132  Manko na zboží 50 tis. Kč, z toho do normy 30 tis. Kč. Plánován doprodej sezónního zboží za 50 % jeho pořizovací ceny. 
211  Manko v pokladně 5 tis. Kč předepsáno k náhradě zaměstnanci – pokladníkovi