Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2020

Input:

Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekci

13.10.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1202
Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Označte ve sloupci ANO/NE pravdivost či nepravdivost uvedeného tvrzení.

Č.  Tvrzení  Ano  Ne 
1.  Výroční zprávu zpracovává povinně každá účetní jednotka zapsaná v obchodním rejstříku.     
2.  Forma výroční zprávy není předepsána, v tomto směru záleží na účetní jednotce, rozhodující je její obsah.     
3.  Výroční zpráva se odevzdává spolu s daňovým přiznáním místně příslušnému finančnímu úřadu.