On-line kurz Cestovní náhrady 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci

1.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

902
Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci

Ing. Karel Janoušek

1. Zaměstnavatel rozhodl o poskytování náhrady jízdních výdajů při pracovních cestách v obci sídla firmy za použití MHD formou paušálu. Ve svém rozhodnutí uvedl, že se týká zaměstnanců, kteří uskutečňují více než jednu pracovní cestu v obci za týden a že paušální náhrada, vzhledem k ceně jednotlivé jízdenky MHD, činí 300 K měsíčně. Mohl takto zaměstnavatel rozhodnout?

  1. Ano, takovýto postup zaměstnavatel mohl zvolit, stanovil okruh zaměstnanců a pracovních cest, kterých se měsíční paušální náhrada jízdních výdajů týká i výši tohoto paušálu.
  2. Nemohl, protože výši paušálu nestanovil ze skutečně vyplacených náhrad jízdních výdajů příslušného zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců při pracovních cestách po obci.
  3. Mohl, protože při stanovení výše paušálu vycházel z předpokládaného počtu jízd zaměstnanců po obci a z tarifu MHD a z toho, že při použití MHD v obci, ve které má zaměstnanec místo výkonu práce, se jízdenky MHD pro stanovení výše náhrady jízdních výdajů, nepředkládají.

2. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům, kteří používají na pracovních cestách svá soukromá