Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2023

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

13.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

802
Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Test – účetní závěrka

Označte, zda uvedené tvrzení je pravdivé (ANO) či nepravdivé (NE). U nepravdivých tvrzení uveďte pod tabulkou, jak by mělo znít správně, aby pravdivé bylo.

  Tvrzení ANO NE
1. Účetní uzávěrka představuje sestavení účetních výkazů a přílohy.    
2. Začátkem následujícího účetního období se výsledek hospodařeni minulého období převádí do schvalovacího řízení k rozdělení.    
3. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat všechny malé a mikro účetní jednotky.    
4. Podrobnější členění položek rozvahy je možné za podmínky, že zůstane zachováno uspořádání (tj. jejich pořadí) stanovené vyhláškou.    
5. Každá z položek aktiv rozvahy obsahuje též informaci o výši této položky za minulé účetní období v brutto hodnotě.