DPH 2021

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

13.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

802
Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1) Označte ty z následujících údajů, které je nutné uvádět na zjednodušeném daňovém dokladu:

A) základní, případně první či druhou sníženou sazbu daně,

B) základní, případně první či druhou sníženou sazbu daně, a pokud jde o plnění osvobozené od daně, tak odkaz na příslušné ustanovení ZDPH,

C) rozsah a předmět plnění,

D) výši daně,

E) DIČ příjemce plnění, je-li plátcem daně.

2) Rozhodněte, které z následujících