Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2020

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

6.10.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

702
Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Označte ve sloupci ANO/NE pravdivost či nepravdivost uvedeného tvrzení. U tvrzení, která označíte jako nepravdivá, vysvětlete, jaké by mělo být tvrzení, aby bylo pravdivé.

  Tvrzení  Ano  Ne 
1.  O odložené dani povinně účtují pouze obchodní korporace, jejichž akcie se obchodují na kapitálových trzích.     
2.  Odložená daň se počítá ze všech přechodných rozdílů mezi účetními a daňovými pravidly.     
3.  O odloženém daňovém závazku účtuje účetní jednotka vždy, o odložené daňové pohledávce s ohledem na zásadu opatrnosti.     
4.  V prvním roce účtování o odložené dani se odložená daň vztahující se k minulým obdobím účtuje na vrub finančních nákladů.     
5.  Odložená daňová pohledávka se vykazuje v rozvaze jako jedna z položek vlastního kapitálu.     
6.  Při výpočtu odložené daně se používá závazková metoda vycházející z rozvahového přístupu.      
7.  Důsledkem nevyužité daňové ztráty, kterou může účetní jednotka uplatnit v budoucnu, je odložený daňový závazek.     
8.  Rozvahový přístup při výpočtu odložené daně znamená, že se vychází z rozdílu mezi účetními a daňovými náklady.