Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekci

26.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

602
Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Z nabízených odpovědí vyberte správnou:

 1. Výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví obchodní korporace
  1. je zároveň i základem daně z příjmů této obchodní korporace
  2. upravuje obchodní korporace na základ daně z příjmů v daňovém přiznání
  3. upraví obchodní korporace na základ daně správce daně při daňové kontrole
 2. Výnosy osvobozené od daně z příjmů jsou
  1. úroky z přeplatku na dani zaviněného správcem daně
  2. nevyužité zákonné rezervy rozpuštěné ve prospěch nákladů
  3. úroky z půjček poskytnutých dceřiné společnosti
 3. Vyfakturované smluvní úroky z prodlení vstupují do základu daně
  1. při vystavení faktury za smluvní úrok z prodlení
  2. v závislosti na smluvním ujednání mezi dodavatelem a odběratelem
  3. při zaplacení faktury za smluvní úrok odběratelem
 4. Cena obvyklá je cena, která je sjednána
  1. za obvyklých obchodních podmínek mezi nezávislými stranami
  2. za podmínek vymezených smlouvou mezi dodavatelem a odběratelem
  3. a vyfakturována dodavatelem odběrateli
 5. Účetní náklady, které jsou zároveň i