Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2021

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekci

23.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

402
Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Označte ve sloupci ANO/NE pravdivost či nepravdivost uvedeného tvrzení.

Č.  Tvrzení  Ano  Ne 
1.  Náklady příštích období patří k účtům časového rozlišení a vykazují se v pasivech rozvahy.      
2.  Náklady příštích období jsou vykazovány v aktivech rozvahy a představují předplacené náklady.     
3.  Komplexní náklady příštích období jsou konkrétně vymezené nákladové druhy.     
4.  Komplexní náklady příštích období představují souhrnné náklady vážící se k určitému účelu.     
5.  Výdaje příštích období jsou nedoplacené náklady a vykazují se v pasivech rozvahy.     
6.  Výdaje příštích období jsou předplacené náklady a vykazují se v aktivech rozvahy.     
7.  Výnosy příštích období jsou nedoplacené náklady a vykazují se v aktivech rozvahy.     
8.  Výnosy příštích období jsou předplacené výnosy a vykazují se v pasivech rozvahy.     
9.  Příjmy příštích období jsou předplacené výnosy a vykazují se v pasivech rozvahy.