Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2023

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekci

6.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

302
Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Z následujících nabídek vyberte správnou odpověď, která je jen jedna:

 1. Odpis pohledávky je daňově uznatelný, jestliže
  1. dlužník neuhradil pohledávku 4 roky a je promlčená
  2. dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena vymáháním na dědicích
  3. dlužník nereaguje na výzvu k úhradě a je neznámého pobytu
 2. Opravné položky se tvoří v případě, že
  1. snížení hodnoty příslušného aktiva je přechodného charakteru
  2. snížení hodnoty příslušného pasiva je přechodného charakteru
  3. snížení hodnoty příslušného aktiva je trvalého charakteru
 3. Opravné položky k pohledávkám za dlužníkem v insolvenčním řízení jsou
  1. daňovým nákladem v případě, že o tom rozhodne soud
  2. daňovým nákladem v případě, že jsou přihlášeny u soudu ve stanovené ve lhůtě
  3. daňovým nákladem v případě, že jsou vytvořeny do konce účetního období
 4. Vnitropodnikovou směrnici pro tvorbu opravných položek
  1. stanoví ministerstvo financí formou vyhlášky
  2. stanoví účetní jednotce správce daně
  3. vypracuje účetní jednotka jako svůj vnitřní účetní předpis
 5. Opravnou položku k pohledávkám nelze