On-line kurz Cestovní náhrady 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekci

1.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

202
Kontrolní otázky a procvičení k 2. lekci

Ing. Karel Janoušek

1. Může zaměstnavatel zaměstnanci pracovní cestu nařídit?

  1. Vyslat zaměstnance na pracovní cestu bez toho, že by s tím souhlasil, nelze.
  2. Protože závislá práce se podle § 2 ZP koná na náklady zaměstnavatele a zaměstnavatel ukládá zaměstnanci úkoly, které má vykonat, může také zaměstnavatel zaměstnanci nařídit uskutečnění pracovní cesty.
  3. Vyslat zaměstnance na pracovní cestu lze pouze v případě, že s tím písemně souhlasil, a to buď v pracovní smlouvě, nebo svým podpisem na cestovním příkazu.

2. Musí zaměstnavatel při vyslání zaměstnance na pracovní cestu vždy nejpozději před nástupem zaměstnance na tuto cestu stanovit písemně podmínky jejího konání?

  1. Podmínky konání pracovní cesty musí být vždy