DPH 2021

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

20.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1302
Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1) Co patří mezi předpoklady k tomu, aby ORD v jiném členském státě mohla uplatnit nárok na vrácení tuzemské DPH:

A) žadatel nemá sídlo v tuzemsku, provozovna v tuzemsku nevadí,

B) žadatel neuskuteční v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku žádná plnění, až na v zákoně uvedené výjimky,

C) žadatel může uskutečnit v období, za které žádá o vrácení daně,