DPH 2024

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

14.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1302
Kontrolní otázky a procvičení k 13. lekci

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1) Co patří mezi předpoklady k tomu, aby ORD v jiném členském státě mohla uplatnit nárok na vrácení tuzemské DPH:

A) žadatel nemá sídlo v tuzemsku, provozovna v tuzemsku nevadí,

B) žadatel neuskuteční v období, za které žádá o vrácení daně, v tuzemsku žádná plnění, až na v zákoně uvedené výjimky,

C) žadatel může uskutečnit v období, za které žádá o vrácení daně, osvobozená plnění s místem v tuzemsku.

2) Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) při poskytnutí telekomunikačních služeb českou firmou německé osobě nepovinné k dani:

A) lze aplikovat,

B) nelze aplikovat,

C) se aplikuje povinně.

3) Rozhodněte, v kterých z následujících případů se použije režim přenesení daňové povinnosti na příjemce služby podle § 92a a