On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1102
Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

JUDr. Petr Bukovjan

Kontrolní otázky k lekci č. 11

Vyberte z nabídky správnou odpověď na kontrolní otázky. Řešení naleznete na začátku následující lekce.

Otázka č. 1

Zaměstnavatel předloží zaměstnanci návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou a uvede v něm, že důvodem uzavření této dohody je nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně. Zaměstnanec na tento návrh přistoupí a později se ukáže, že dotčený důvod se nezakládá na pravdě a že právo na odstupné mu nevzniklo. Odpovídá zaměstnavatel za škodu, která tím zaměstnanci vznikla?

  1. Ne. Zaměstnanec si měl ověřit, jestli takové rozhodnutí bylo přijato, či nikoliv.
  2. Ano, odpovídá. Pokud by ale zaměstnanec nastoupil do jednoho týdne od skončení pracovního poměru do pracovněprávního vztahu k