DPH 2023

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

30.1.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1102
Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

Z následujících možností vyberte jedinou nebo více správných a svou volbu zdůvodněte.

1) Ve kterých z následujících případů má plátce povinnost opravit výši daně:

A) zjistí-li, že při vyměření daně celním úřadem při dovozu došlo k nesprávně nižšímu vyměření daně,

B) při zvýšení základu daně na základě sjednaných podmínek, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění u poskytnuté služby osobou z jiného členského státu, kdy přiznává daň tuzemský plátce coby příjemce služby,

C) při dodatečném vrácení spotřební daně zaplacené v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno,

D) při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po