On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

102
Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

JUDr. Petr Bukovjan

Vyberte z nabídky správnou odpověď na kontrolní otázky. Řešení naleznete na začátku následující lekce.

Otázka č. 1

Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem druh práce „operátor“. Vedle pracovní smlouvy přitom předal zaměstnanci v souvislosti se vznikem jeho pracovního poměru dokument nazvaný „pracovní náplň“, do kterého mj. napsal, že zaměstnanec je povinen vykonávat další pracovní úkoly dle pokynů vedoucího zaměstnance. Jaké „další pracovní úkoly“ může vedoucí zaměstnanec zaměstnanci nařídit?

  1. Vedoucí zaměstnanec může zaměstnanci nařídit jakékoliv další pracovní úkoly dle potřeby zaměstnavatele, a to i mimo rámec sjednaného druhu práce, protože to bylo ošetřeno pracovní náplní.
  2. Vedoucí zaměstnanec může zaměstnanci nařídit jakékoliv další pracovní úkoly jen v rámci druhu práce sjednaného se zaměstnancem v pracovní smlouvě.
  3. Žádné další pracovní úkoly nemůže vedoucí zaměstnanec zaměstnanci nařídit, protože to není výslovně specifikováno v pracovní náplni.

Otázka č. 2

Zaměstnavatel vydal vnitřní předpis, v němž si upravil mj. pravidla jiného postupu pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou a na základě něho využil výjimku ve smyslu ustanovení § 39 odst. 4 ZP. V uvedeném dokumentu se odkazoval na zvláštní povahu práce, která dle jeho názoru spočívala v tom, že činnost dotčených zaměstnanců je přímo vázána na časově omezenou dotaci z fondů Evropské unie. Může zaměstnavatel zdůvodnit použití výjimky takovým vymezením a odkazem?