Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2021

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

20.9.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

102
Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Označte křížkem ve sloupci ANO/NE pravdivost (ANO) či nepravdivost (NE) uvedeného tvrzení.

Č.  Tvrzení  Ano  Ne  Body
1.  Podle mezinárodních účetních standardů účtují a sestavují účetní závěrku všechny účetní jednotky se zákonnou povinností auditu.       
2.  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy se sídlem v Londýně.       
3.  Rozvahu ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky všech kategorií, které nemají zákonnou povinnost auditu.       
4.  U zkráceného rozsahu účetní závěrky není povinnost sestavovat přílohu k účetním výkazům.