Input:

8/2002 F.z., Pokyn č. D-230: o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001

8/2002 F.z., Pokyn č. D-230: o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
Pokyn č. D-230
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
 
Referent: Ing. J. Hladký, tel. 5704 2230
Čj. 153/1 357/2002
I. Netřebská, tel. 5704 3451
 
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), Ministerstvo financí sděluje:
1. Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2001 u jednotlivých druhů činily:
 
Benzin Speciál
BA - 91
26,84 Kč
Benzin Natural
BA - 95
27,23 Kč
Benzin Super plus (Natural)
BA - 98
30,75 Kč
Benzin Normál (Natural)
BA - 91
27,00 Kč
Nafta motorová
 
23,96 Kč
Bionafta
 
20,55 Kč.
2. Tyto ceny může