Input:

7/2002 F.z., Pokyn č. D-229: Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje

7/2002 F.z., Pokyn č. D-229: Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje
Pokyn č. D-229
Vymezení pojmu „alkoholické nápoje” pro účely jejich prodeje
 
Referent: Sladkovský, tel. 5704 2448
Čj. 182/108 679/2001
 
ze dne 19. prosince 2001
Tímto pokynem se vymezuje v souladu s platnými právními předpisy pojem „alkoholické nápoje”, který je používán zejména při maloobchodním prodeji lihovin, destilátů, piva, vína a ostatních alkoholických nápojů.
1. Při výkladu pojmu „alkoholické nápoje” vychází Ministerstvo financí z definice uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholizmem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů: „(2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.”
2. Bližší specifikace resp. konkrétní významy uvedených pojmů jsou zakotveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. Tato vyhláška nabyla účinnosti k 31. 12. 1997 (mimo povinnost označování výrobků, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 1998) a byla doplněna vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 45/2000 Sb., s účinností od 1. 4. 2000. Před platností citovaných právních předpisů upravovaly zmíněnou