Input:

6/2005 F.z., Pokyn č. D-272: rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty

6/2005 F.z., Pokyn č. D-272: rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
Pokyn č. D-272
Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty
 
Referent: Ing. Milan Ilovičný, tel.: 257 044 302
Č. j.: 18/107 505/2004-184
Ministerstvo financí osobám, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty”) za jednotlivá zdaňovací období od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004, podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků”)
promíjí
1.  sankci podle ustanovení § 104 odst. 2