Input:

55/2000 F.z., Pokyn č. D-207: o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích

55/2000 F.z., Pokyn č. D-207: o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích
Pokyn č. D-207
o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb ubytovacích a stravovacích
 
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290
Čj. 181/8 201/2000
 
ze dne 13. listopadu 2000
Novela zákona o DPH, která nabývá účinnosti 1. 4. 2000 přinesla zcela zásadní změnu při uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování stravovacích a ubytovacích služeb zařazených v číselném kódu Standardní klasifikace produkce (SKP) 55. V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení služeb stravovacích a ubytovacích, které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty podle jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”).
1. Ubytovací služby
U ubytovacích služeb zařazených v kódu SKP 55 (v hotelech, v kempech, v turistických ubytovnách, v dětských táborech, v rekreačních střediscích, v zařízených pronájmech, v lůžkových a lehátkových vozech a jiných dopravních prostředcích, u přechodného ubytování v internátech, v kolejích, ubytovnách pro pracující ap.) se uplatňuje snížená sazba daně. Pouze pokud jsou u služeb ubytovacích spojených s poskytováním služeb stravovacích (např. kód SKP 55.11.10) podávány alkoholické nápoje nebo prodávány tabákové výrobky, je povinen plátce u prodeje a podávání alkoholických nápojů a při prodeji tabákových výrobků uplatnit základní sazbu daně.
Alkoholickým nápojem se rozumí, ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů, taková lihovina, destilát, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.
2. Služby spojené s podáváním jídel včetně nápojů
U stravovacích služeb zařazených v kódu SKP 55 (služby spojené s podáváním jídel v zařízeních s obsluhou, v železničních jídelních vozech, na lodích nebo v jiných dopravních prostředcích, v samoobslužných zařízeních; podávání jídel ke konzumaci na místě nebo k odnesení v bufetech, ve stáncích, v cukrárnách a v ostatních zařízeních; služby závodních popř. školních jídelen, menz, kantýn; služby spojené s dodávkou hotových jídel pro domácnost, pro společnosti provozující osobní doprav, pro spotřebu v jiných zařízeních a pro jiné společnosti /catering/) se uplatňuje snížená sazba daně. Pouze u podávání a prodeje alkoholických nápojů a při prodeji tabákových výrobků zná plátce daně povinnost uplatnit základní sazbu daně.
Pokud jsou součástí ceny ubytovacích služeb . snídaně (nesmí být na hotelovém účtu účtovány samostatnou položkou), posuzují se stejně jako ubytovací služba. Stejný princip se uplatní u služeb souvisejících s ubytováním (stravovací služba - plná penze, polopenze, sauna, parkování, praní, atd.), pokud jsou poskytovány v rámci ubytovacích služeb a nejsou klientovi účtovány jako samostatné služby.
Prodej pomocí prodejních automatů spadá pod kód SKP 52.2 (maloobchod) a z hlediska uplatňování daně je považován za dodání zboží a podléhá příslušné sazbě daně podle § 16 odst. 1 zákona a přílohy č.