Input:

49/2004 F.z., Pokyn č. D-273: o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí

49/2004 F.z., Pokyn č. D-273: o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
Pokyn D-273
o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
 
Referent: V. Bedáňová, tel.: 257 044 262
Č. j.: 26/112 466/2004-264
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
promíjí
z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů penále na dani z převodu nemovitostí, které vzniklo ode dne následujícího po uplynutí lhůty splatnosti daně stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani