Input:

286/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.8.2023

č. 286/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.8.2023
ZÁKON
ze dne 20. září 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
234/2023 Sb.
(k 1.8.2023)
mění čl. I, II a III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 93/2022 Sb., zákona č. 131/2022 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 48 odstavec 1 zní:
„(1) Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
Kód
nomenklatury
Text
Sazba daně
2710
motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
12 840 Kč/1 000 l
 
motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l
13 710 Kč/1 000 l
 
střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b)
8 450 Kč/1 000 l
 
těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c)
472 Kč/t
 
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d)
660 Kč/1 000 l
2711
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e)
3 933 Kč/t
 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f)
0 Kč/t
 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g)
1 290 Kč/t”.
2. (Zrušen zák. č. 234/2023 Sb. k 1.8.2023.)
3. V § 48 odstavce 18 až 20 znějí:
„(18) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. m) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(19) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. n) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.
(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 8 450 Kč/1 000 l.”.
4. (Zrušen zák. č. 234/2023 Sb. k 1.8.2023.)
5. V