Input:

28/2000 F.z., Pokyn č. D-216: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2000)

28/2000 F.z., Pokyn č. D-216: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2000)
Pokyn č. D-216
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2000)
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Chorvatskou republikou tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Č. j. 251/44 112/2000
Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daru z příjmu a z majetku byla podepsána dne 22. ledna 1999 v Praze. Smlouva vstoupila v platnost dnem 28. prosince 1999. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
(a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2000, nebo později;
(b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2000, nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě.
Podle současné chorvatské daňové legislativy nepodléhají dividendy a úroky vyplácené jak rezidentům