Input:

258/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 258/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve