Input:

21/2007 F.z., Pokyn č. D-312: sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

21/2007 F.z., Pokyn č. D-312: sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím
Pokyn č. D - 312 sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím
Ministerstvo financí sděluje, a to v návaznosti na ustanovení článku 12 Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a na ustanovení bodu 1 Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 95/2000), a rovněž tak v souvislosti s ustanoveními článku 12 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007), následující: