Input:

16/2007 F.z., Pokyn č. D-309: o prominutí úroku z prodlení

16/2007 F.z., Pokyn č. D-309: o prominutí úroku z prodlení
Pokyn č. D - 309
o prominutí úroku z prodlení
 
Referent:
Mgr. M. Klusáčková, tel.: 257 044 007
Č.j.: 43/32 612/2007-431
ze dne 3. dubna 2007
 
Ing. M. Havránková, tel.: 257 042 222
Ministerstvo financí rozhodlo podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků”) z důvodu odstranění tvrdosti tak, že daňovým subjektům promíjí úrok z prodlení podle § 63 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků splatný od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, pokud nepřesáhne v úhrnu u jednoho správce daně a u jednoho druhu příjmu ve smyslu § 1 vyhlášky č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní bez