Vyhledávání

Závěrečný komplexní příklad, závěrečný testGarance

20.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ZÁVĚREČNÝ TEST, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.

Řešení otázek a procvičení z 12. lekceGarance

19.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS ke 12. lekciGarance

19.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekciGarance

19.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetním výkazůmGarance

18.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekciGarance

18.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 11. lekceGarance

18.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled o peněžních tocíchGarance

15.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 10. lekceGarance

15.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekciGarance

15.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahuGarance

14.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekciGarance

14.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 9. lekceGarance

14.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS k 8. lekciGarance

13.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uzávěrka rozvahových účtů, rozvaha ve zkráceném rozsahu a v plném rozsahuGarance

13.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 8. lekceGarance

13.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekciGarance

13.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekciGarance

12.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daň ze ziskuGarance

12.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS k 7. lekciGarance

12.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení ze 7. lekceGarance

12.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekciGarance

11.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 6. lekceGarance

11.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestavení daňového přiznání, zaúčtování splatné daně z příjmů a tvorba rezervy na daň z příjmůGarance

11.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sestavení daňového přiznání (úprava výsledku hospodaření na základ daně)

BONUS k 6. lekciGarance

11.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 5. lekceGarance

8.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba a zúčtování rezerv, zúčtování dohadných položekGarance

8.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS k 5. lekciGarance

8.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekciGarance

8.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS k 4. lekciGarance

7.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekciGarance

7.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přípravné práce pro účetní závěrku (předuzávěrkové operace)Garance

7.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení ze 4. lekceGarance

7.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 3. lekceGarance

6.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS k 3. lekciGarance

6.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekciGarance

6.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis pohledávek, tvorba a čerpání opravných položekGarance

6.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 2. lekceGarance

5.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekciGarance

5.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

BONUS ke 2. lekciGarance

5.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetku a závazků a závěrečné operace u zásobGarance

5.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní rámec účetní závěrky a obsah a rozsah účetní závěrkyGarance

4.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řešení otázek a procvičení z 1. lekceGarance

4.9.2023, prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úkolem z 1. lekce bylo zaškrtnout ve sloupci ANO/NE pravdivost (ANO) či nepravdivost (NE) uvedeného tvrzení. Za každou správnou odpověď si přidělte ve sloupci „body” jeden…

BONUS k 1. lekciGarance

4.9.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer