Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2020

Input:

Závěrečný komplexní příklad, závěrečný test

14.10.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1301
Závěrečný komplexní příklad, závěrečný test

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Závěrečný test

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ZÁVĚREČNÝ TEST, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.

Test je možné vyplňovat pouze jednou.

V testu není možné vracet se zpětně k předchozím otázkám.

Časový limit pro absolvování testu není stanoven.

Test můžete absolvovat od této chvíle až do konce předplatného (po tuto dobu bude uložen na internetu).

Test obsahuje 50 otázek. Správná odpověď může být pouze jedna. Za každou správnou odpověď obdržíte 1 bod. K získání osvědčení o úspěšném absolvování on-line kurzu je nutné získat minimálně 30 bodů.

Test se skládá ze tří částí:

  • otázky 1–25 – vybíráte správnou odpověď ze 3 nabízených možností

  • otázky 26–40 – vybíráte, zda je dané tvrzení pravdivé (odpověď „ano”) či nepravdivé (odpověď „ne”)

  • otázky 41–50 – abyste mohli zodpovědět posledních 10 otázek, musíte nejprve vyřešit příklad, který je uveden níže

VYŘEŠENÍ TOHOTO PŘÍKLADU JE NEZBYTNÉ PŘED ABSOLVOVÁNÍM ZÁVĚREČNÉHO TESTU!

Příklad:

Akciová společnost vykazovala před zaúčtováním splatné a odložené daně na konci účetního období 2020 tyto zůstatky na výsledkových a rozvahových účtech:

Výsledkové účty
501 – Spotřeba materiálu 16.882.900
502 – Spotřeba energie 573.000
503 – Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek 177.900
504 – Prodané zboží 34.540.300
511 – Opravy a udržování 506.200
512 – Cestovné 88.800
513 – Náklady na reprezentaci 221.200
518 – Ostatní služby 29.165.900
521 – Mzdové náklady 8.150.400
522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti 2.256.700
524 – Zákonné sociální pojištění 3.635.000
527 – Zákonné sociální náklady 176.400
528 – Ostatní sociální náklady 168.600
531 – Silniční daň 31.200