On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 9

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

903
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 9

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek k lekci č. 9

Otázka č. 1

Pokud bude zjištěno, že zaměstnanec s více druhy práce dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost jen k jednomu z nich, může s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 písm. d), nebo písm. e) ZP?

  1. Jistě. Pracovní poměr byl sjednán přece s tím, že zaměstnavatel bude moci přidělovat zaměstnanci práci ve všech sjednaných druzích práce, takže jeho pokračování nedává za daných okolností smysl.
  2. Ano. Ale jen pro případ, že v tomto druhu práce vykonával zaměstnanec práci po převážnou část své týdenní pracovní doby.
  3. Bohužel ne. Je povinen mu přidělovat práci v dalším sjednaném druhu práce.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. c). Jak vyplývá ze soudní judikatury, zmíněná situace nemůže být zaměstnavatelem vyhodnocena jako výpovědní důvod