On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 13

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

1303
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 13

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 13

Otázka č. 1

Občanský zákoník spojuje s promlčením u náhrady škody až na výjimky dvě lhůty – objektivní (počítanou od události, z níž škoda vznikla) a subjektivní (počítanou ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá). Aby mohl např. zaměstnanec namítnout promlčení práva zaměstnavatele na náhradu škody, co musí být ohledně lhůt splněno?

  1. Obě lhůty musí uplynout. Pokud plyne byť jedna z nich, právo se nepromlčuje.
  2. Promlčení je vázáno na jiný parametr, než jsou lhůty. Proto nehraje jejich plynutí žádnou roli.
  3. Postačí, pokud alespoň jedna z těchto lhůt uplyne. Pak je námitka promlčení ze strany zaměstnance namístě.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. c). Pokud zaměstnavatel promešká jednu z uvedených lhůt, riskuje, že zaměstnanec namítne promlčení a zaměstnavatel se svého práva na náhradu škody nedomůže.

Otázka č. 2

Zaměstnavatel pošle zaměstnanci zásilku obsahující okamžité zrušení pracovního poměru, ale jen jako doporučenou zásilku, bez dodejky a poznámky „do vlastních rukou adresáta“. Zaměstnance poštovní doručovatel na doručovací adrese nezastihne a zásilka se vrátí zaměstnavateli s tím, že na uvedené adrese je adresát neznámý. Došlo k řádnému doručení písemnosti a skončil tedy pracovní poměr?

  1. Ne. Zaměstnavatel nesplnil svoji povinnost ohledně výběru odpovídající poštovní služby. Skutečnost, že se zaměstnanec na uvedené adrese nezdržuje a že zaměstnavateli nenahlásil žádnou jinou doručovací adresu, nehraje v tomto případě žádnou roli.
  2. Samozřejmě ano. I kdyby