On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 11

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1103
Řešení kontrolních otázek z lekce č. 11

JUDr. Petr Bukovjan

Řešení kontrolních otázek z lekce č. 11

Otázka č. 1

Zaměstnavatel předloží zaměstnanci návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou a uvede v něm, že důvodem uzavření této dohody je nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně. Zaměstnanec na tento návrh přistoupí a později se ukáže, že dotčený důvod se nezakládá na pravdě a že právo na odstupné mu nevzniklo. Odpovídá zaměstnavatel za škodu, která tím zaměstnanci vznikla?

  1. Ne. Zaměstnanec si měl ověřit, jestli takové rozhodnutí bylo přijato, či nikoliv.
  2. Ano, odpovídá. Pokud by ale zaměstnanec nastoupil do jednoho týdne od skončení pracovního poměru do pracovněprávního vztahu k jinému zaměstnavateli, povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu zanikne.
  3. Ano. Pokud zaměstnanec uzavřel dohodu v domnění, že má právo na odstupné, protože důvod vymezený v této dohodě k tomu směřoval, a tato skutečnost se nepotvrdí, nemůže být zaměstnanec v důsledku toho poškozen.

Zdůvodnění

Správná je odpověď pod písm. c). Zaměstnavatel za škodu takto způsobenou odpovídá, a to do výše odstupného, na